INFORMATIVNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili, Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu pošaljite na Odjel reklamacija na adresi: BIO-SAN, J. Huttlera 7a, 31000 Osijek, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC

za jednostrani raskid ugovora sklopljenog putem Internet narudžbe ili telefona (na daljinu)

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

za BIO-SAN d.o.o., J. Huttlera 7a, 31000 Osijek

Tel. 031/638-638, e-mail: mail@bio-san.eu

OIB: 01199082867, Žiro račun Privredne banke Zagreb d.d., IBAN: HR3623400091110760743

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene

dana _____________________. (upišite datum)

Odabrati jednu od opcija:

a) Ovime zahtijevam povrat novca na _____________________________________________

_____________________________(IBAN transakcijskog računa, ime, prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa)

b) Ovime zahtijevam zamjenu gore navedenog proizvoda za ____________________________

_________________________________________________________________________ .

U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).

_______________________

Potpis potrošača (samo ako je ovaj obrazac predan na papiru)

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati na e-mail adresu: mail@bio-san.eu. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

DOWNLOAD

Microsoft Word verzija

PDF verzija