Informacije o zaštiti osobnih podataka

Ove odredbe o zaštiti osobnih podataka pružaju Vam informacije o obradi Vaših osobnih podataka u programu Bio-san klub koji provodi Bio-san d.o.o., J. Huttlera 7a, 31000 Osijek, Hrvatska (“Program”).
1. Odgovornost za zaštitu osobnih podataka
Bio-san klub koji provode Bio-san d.o.o., J. Huttlera 7a, 31000 Osijek, Hrvatska i partneri iz programa Bio-san klub odgovoran je za zaštitu osobnih podataka u okviru Programa, koji se provodi na području Republike Hrvatske.

2. Vaši podaci o registraciji i sudjelovanju
2.1. Vaši podaci kod registracije u Program
Ukoliko sudjelujete u Programu, od Vas zahtijevamo Vaše puno ime (titulu, ime i prezime), Vaš datum rođenja i Vašu punu adresu (ulicu, kućni broj, stubište, stan, poštanski broj, grad, državu), a možete dobrovoljno unijeti i svoju adresu e-pošte te broj mobilnog telefona u kontekstu davanja zasebne privole za primanje Elektronskog biltena – newslettera (svi gore navedeni podaci smatraju se u daljnjem tekstu „podacima o članstvu“). Navadene podatke o članstvu pohranjujemo pod brojem Vašeg članstva. Navedene podatke o članstvu zahtijevamo i obrađujemo u svrhu Vaše registracije te u svrhu provedbe Programa. Podaci o članstvu i broj Vašeg članstva također služe i kao pristupni podaci za Vaš račun. Kako bi Vaši podaci uvijek bili ažurirani i kako bismo iste obrađivali sukladno zakonskim propisima, ovlašteni smo surađivati s različitim vanjskim pružateljima usluga (podizvršitelji obrade podataka).
Podatke o članstvu i bilo kakve izmjene istih međusobno razmjenjujemo, i to zajedno s brojem Vašeg članstva.

2.2.Prijenos trećim stranama
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos
Vaše podatke o članstvu prenosimo trećim stranama i izvan okvira Programa samo ukoliko i u mjeri u kojoj ste dali svoju privolu za takav prijenos.

2.3. Vaši podaci prilikom komunikacije s nama
Ukoliko komunicirate s Bio-san-om putem Korisničkog centra ili na neki drugi način, Bio-san d.o.o. ili partnersko društvo će obrađivati za to potrebne podatke kako bi obradili Vaš upit.
2.5. Pravna osnova za obradu osobnih podataka u skladu s točkom 2. iznad
Pravnu osnovu za obradu podataka tijekom registracije i sudjelovanja u Programu čini članak 6., stavak 1., točka (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).

3. Oglašavanje i istraživanje tržišta

3.1. Vaša privola za oglašavanje i istraživanje tržišta
Ukoliko ste dali svoju privolu za oglašavanje i istraživanje tržišta, Bio-san d.o.o. Ili partnersko društvo Vam može poslati informacije poštom, na temelju zasebne privole za primanje Elektronskog biltena – newslettera – putem reklamne e-pošte i SMS/MMS servisa (npr. posebne promocije poput posebnih ponuda, popusta, posebnih načina plaćanja, informacija o proizvodima i uslugama), prilagođene Vašim individualnim interesima. U ovu svrhu partnersko društvo koristi sljedeće podatke i analizira ih u svrhu reklamiranja koje se zasniva na individualnim interesima:
• Podaci o članstvu: Vaše puno ime (titula, ime i prezime), Vaš datum rođenja i Vaša puna adresa (ulica, kućni broj, stubište, stan, poštanski broj, grad, država), te Vaša adresa e-pošte i broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona ukoliko je primjenjivo.
• Podaci o kupnji odnosno popustu: podaci vezani za proizvode/usluge, iznos plaćanja, valutu, iznos popusta, iskorištene kupone, lokaciju.
• Podaci vezani za komunikaciju: podaci koji se prikupljaju pri korištenju usluga partnerskog društva npr. koje ste kanale koristili za komunikaciju s partnerskim društvom, kada i koje ste ponude pregledavali te, ukoliko je to potrebno, koristili.
Osim toga, partnersko društvo može analizirati gore navedene podatke u svrhu optimiziranja asortimana i usluga.
Bio-san d.o.o. Vam može poslati poštom, za vrijeme poziva Korisničkom centru ili za vrijeme korištenja internetske stranice www.bio-san.eu ponude (npr. posebne promocije koje se odnose posebne promocije poput posebnih ponuda, popusta, posebnih načina plaćanja, informacija o proizvodima i uslugama) prilagođene Vašim individualnim interesima. U ovu svrhu Bio-san d.o.o. će također koristiti podatke o Vašem članstvu, Vašim kupnjama te podatke vezane za komunikaciju (dodatno uz gore navedene podatke: podatke koji se prikupljaju za vrijeme korištenja usluga Bio-san d.o.o. Korisničkog centra, npr. koje ste komunikacijske kanale koristili s Bio-sanom i kada, koje ste tamo ponuđene ponude pregledali i, ukoliko je to primjenjivo, koje ste koristili) te iste analizirati u gore navedenu svrhu reklamiranja koje se zasniva na individualnim interesima. Osim toga, Bio-san d.o.o. može također analizirati gore navedene podatke u svrhu optimiziranja asortimana, lokacija i usluga.

3.2. Istraživanje tržišta
Osim toga, Bio-san d.o.o. i partnersko društvo mogu koristiti podatke o Vašem članstvu, podatke o kupnji odnosno popustu te podatke vezane za komunikaciju u svrhu istraživanja tržišta kako bi Vas kontaktirali putem obične ili elektronske pošte (ukoliko je navedena adresa e-pošte) u svrhu vrednovanja Vašeg zadovoljstva s ponudama ili kako biste ocijenili ponude, proizvode i usluge koje nude Bio-san d.o.o. i partnersko društvo.

3.3. Pravo opoziva
Ukoliko ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i istraživanja tržišta, svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku, npr. online ili u pisanom obliku Bio-san-u ili partnerskom društvu. Djelomičan opoziv privole nije moguć. S opozivom privole, povezane usluge više nije moguće pružati te će se svi ugovori vezani uz isto smatrati otkazanima po opozivu privole. Bio-san d.o.o. ili partnersko društvo će obavijestiti jedan drugog o opozivu Vaše privole. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva privole.
Ukoliko ste opozvali svoju privolu, Vaši se osobni podaci neće koristiti sukladno odredbama sadržanima u prethodnim paragrafima.

3.4. Planiranje i praćenje aktivnosti oglašavanja
Kako bi omogućili partnerskom društvu planiranje aktivnosti oglašavanja, Bio-san d.o.o. će izvijestiti partnersko društvo jeste li i u kojoj mjeri pristali na primanje oglasnih materijala sukladno točki 3. te, ukoliko je tako, u kojoj mjeri želite primati oglasne materijale. Ukoliko Vam Bio-san d.o.o. pošalje oglasni materijal za partnersko društvo, Bio-san d.o.o. će istom partnerskom društvu poslati Vaš broj članstva i promotivnu kampanju. Ovo partnerskom društvu omogućava praćenje aktivnosti oglašavanja te, ukoliko je to potrebno, praćenje njihove uspješnosti i planiranje drugih aktivnosti oglašavanja.
Čak i ukoliko Vam Bio-san d.o.o.ne pošalje određeni oglasni materijal, ali imate slične interese kao i primatelji takvog materijala, Bio-san d.o.o. može i dalje partnerskom društvu poslati Vaš broj članstva i promotivnu kampanju. Usporedbom kupovnog ponašanja primatelja i onih koji nisu primili promotivni materijal s pripadajućim brojem kartice partnersko društvo može pratiti uspjeh svojih aktivnosti oglašavanja.
U bilo koje doba imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u ove svrhe.

3.5. Pravna osnova za obradu u skladu s točkom 3. iznad
Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka opisanu u podtočkama 3.1. i 3.2. iznad čini članak 6. stavak 1., točka (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (privola – pogledajte odredbu o pravu na opoziv pod podtočkom 3.3. iznad), za obradu osobnih podataka opisanih u podtočki 3.4. naprijed pravnu osnovu čini članak 6., stavak 1., točka (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (procjena interesa, na temelju legitimnih interesa Bio-san-a i partnerskog društva, da uspješno oglašavanje usmjereno ka pojedinačnim interesima primatelja – pogledajte podtočku 3.4. naprijed gore o pravu na prigovor).
Molimo imajte na umu kako ova obrada osobnih podataka uključuje profiliranje, ali ne i automatizirano donošenje odluka.

4. Razdoblje pohrane
Podatke o Vašem članstvu pohranjujemo za čitavo vrijeme Vašeg sudjelovanja u Programu. Nakon toga se ti podaci trenutno brišu, osim ukoliko je iste podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje, sukladno propisima o trgovačkim društvima, poreznim ili drugim propisima, u kojem slučaju se isti podaci više neće obrađivati u druge svrhe.

5. Obrada osobnih podataka od strane pružatelja usluga/izvršitelja obrade podataka
Obradu osobnih podataka povjeravamo različitim pružateljima usluga (izvršiteljima obrade) kako bi isti pružili podršku u provedbi Programa, npr. u svrhu prikupljanja papirnatih obrazaca, pohrane podataka o članstvu i kupnji odnosno ostvarenim popustima, slanja informacija poštom i putem ostalih usluga koje naručite te u svrhu obrade Vaše komunikacije (ugovorni izvršitelji obrade, podatkovni centri, pošiljatelji e-pošte, trgovine pisama i centri za korisničku podršku). Pažljivo odabiremo i nadziremo rad pružatelja usluga.

6. Vaša prava
Na Vaš ćemo Vas zahtjev izvijestiti o tome obrađuju li se osobni podaci o Vama i koji su to podaci. Ukoliko su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka. Možete povući sve izjave o privoli koje ste dali (sukladno podtočki 3.3.) te – kako je i opisano naprijed – možete uložiti prigovor na obradu podataka (sukladno podtočki 3.4.). U ovu svrhu možete kontaktirati naš Korisnički centar. Također, imate pravo dobiti podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, aktualnom i strojno čitljivom formatu; te možete zatražiti prijenos tih podataka Vama ili trećim stranama. Dužni smo odgovoriti na Vaš zahtjev unutar mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati 2 mjeseca.Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr, ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka.

7. Službenik za zaštitu osobnih podataka
U slučaju bilo kakvih pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:
Bio-san d.o.o. Službenik za zaštitu osobnih podataka, J. Huttlera 7a, Osijek. Pitanja i komentare možete slati i putem e-pošte na: mail@bio-san.eu

Vaša privola za primanje elektronskog biltena – newslettera

1. Registracija / Sadržaj
Nakon što se prijavite za primanje elektronskog biltena – newslettera (u daljnjem tekstu „newsletter“) društva Bio-san d.o.o., J. Huttlera 7a, 31000 Osijek (“Bio-san”) (putem elektronske pošte), redovito ćete primati obavijesti o posebnim promocijama, pomocije poput posebnih ponuda, popusta, informacija o proizvodima i uslugama, korisnih članaka.

Ukoliko naknadno date privolu za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i istraživanja tržišta, poslane poruke će se zasnivati na Vašim individualnim interesima (pogledajte točku 3. Informacija o zaštiti osobnih podataka). Ako niste dali ili ste povukli tu privolu, primat ćete samo općenite poruke koje nisu selektirane tako da se zasnivaju na Vašim individualnim interesima.

Predmetne usluge šalju se na adresu elektronske pošte koju ste Vi naveli. Promjene kontakt podataka možete javiti Korisničkom centru i putem e-pošte na: mail@bio-san.eu

Bio-san d.o.o. zadržava pravo ograničiti ili ukinuti ove usluge.

2. Otkaz prijave
Prijavu na newsletter možete otkazati u svakom trenutku, na način da obavijestite Korisnički centar, online putem e-pošte na: mail@bio-san.eu ili pak putem poveznice za otkazivanje prijave koja se nalazi na newsletteru.

3. Sigurnost i odgovornost
Odgovorni ste za osiguranje pristupa uslugama i Vaših poruka od neovlaštenog pristupa trećih strana.

Bio-san ne jamči za potpunost, točnost i pravodobnost informacija i poslanih ponuda. Bio-san nije odgovoran za sadržaje na vanjskim internetskim stranicama na koje ste upućeni putem Bio-san-ovog newslettera ili sadržaja (npr. preko poveznica).

Klikom na kvadrat dajete svoju privolu Bio-san d.o.o., J Huttlera 7a, 10000 Zagreb, Hrvatska za korištenje informacija u sljedeće svrhe: Bio-san će Vam slati obavijesti o Bio-san klub programu, posebne promocije poput posebnih ponuda, popusta, informacija o proizvodima i uslugama. Ako ste nam dali zasebnu privolu za pružanje oglasnih informacija prilagođenih Vašim individualnim interesima, primat ćete newsletter prilagođen Vašim individualnim interesima.
Prijavu možete otkazati u svakom trenutku, na način da obavijestite Korisnički centar , online putem e-pošte na: mail@bio-san.eu ili putem poveznice za otkazivanje prijave koja se nalazi na elektronskim biltenima – newsletterima. Kada je privola povučena, povučena je u odnosu na Bio-san d.o.o.. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva privole.

Vaša privola za oglašavanje i istraživanje tržišta

Klikom na kvadrat dajete svoju privolu da mi – društvo  Bio-san d.o.o., J Huttlera 7a, 10000 Zagreb, Hrvatska možemo obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva, što uključuje:
• pružanje oglasnih informacija prilagođenih Vašim individualnim interesima, npr. posebne promocije poput posebnih ponuda, popusta, informacija o proizvodima i uslugama bio-san-a, poštom i/ili – ako ste to zatražili posebno i za to dali zasebnu privolu – elektronskim putem od Bio-san-a (poput e-pošte, reklamnih “push” poruka, SMS/MMS servisa), pozivom putem Korisničkog centra
• istraživanje tržišta kako bi se utvrdilo Vaše zadovoljstvo istim ili evaluirale ponude, proizvodi i usluge Bio-san-a, povodom kojeg Vas možemo kontaktirati poštom, e-poštom,reklamnih “push” poruka, SMS/MMS servisa, pozivom putem korisničkog centra,
• optimiziranje asortimana i usluge.
U svrhu unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva koriste se i analiziraju sljedeći podaci:
• Podaci o članstvu: Vaše puno ime (titula, ime i prezime), Vaš datum rođenja, Vaša puna adresa (ulica, kućni broj, stubište, stan, poštanski broj, grad, država), broj Vašeg članstva kao i Vaša adresa e-pošte i broj mobilnog i/ili fiksnog telefona (ukoliko je navedeno). 
• Podaci o kupnji odnosno popustu: podaci vezani uz proizvode/usluge, iznos plaćanja, valutu, iznos popusta, iskorištene kupone, lokaciju, ID oznaku kase ili terminala, vrijeme i broj transakcije te, ukoliko je primjenjivo, poslovnicu, stanje bodova i bilo koje podatke o korištenju bodova. 
• Podaci vezani za komunikaciju: podaci koji se prikupljaju pri korištenju usluga e-pošte i SMS/MMS servisa, pri kontaktiranju korisničkog centra, pri posjeti bio-san-ovoj internetskoj stranici.
Dodatne informacije molimo pogledajte u točki 3 priloženog dokumenta “Informacije o zaštiti osobnih podataka”.
Svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku društvu Bio-san d.o.o. u pisanom obliku ili putem e-pošte na: mail@bio-san.eu(pogledajte točku 3.3. dokumenta “Informacije o zaštiti osobnih podataka”). Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva privole.

Svibanj, 2018.