Bio-san d.o.o. je osnivač Bio-san kluba u koji je uključen niz partnera. Zadatak osnivača i partnera je omogućiti članovima kluba kupnju izabranih proizvoda i usluga po ekskluzivnim klupskim cijenama i uvjetima.

Članovi Bio-san kluba uvijek su na dobitku. Biti član Bio-san kluba znači ostvarivati popuste na odabrane proizvode od Bio-san kluba, naručivati proizvode po posebnim uvjetima i cijenama koje vrijede samo za članove kluba, ostvarivati popuste na putovanjima i događajima u organizaciji Bio-san kluba, biti pozivan na događaje i predavanja koja su organizirana samo za članove kluba.

Partneri Bio-san kluba:

Turistička agencija: domisan-putovanja
Ljekarne:
Ortopedska pomagala:

Opći uvjeti Bio-san kluba

1.Bio-san d.o.o. voditelj je programa nagrađivanja članova BIO-SAN kluba (dalje Bio-san klub) i korisnika kartice BIO-SAN kluba. Program omogućava korisnicima da kupnjom proizvoda ili korištenjem usluga Bio-sana ili partnera BIO-SAN kluba ostvaruju određene pogodnosti. BIO-SAN klub kartica ostaje u vlasništvu Bio-san kluba. Bio-san d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest korisnicima, povuče karticu iz optjecaja. Bio-san d.o.o. i partneri programa zadržavaju pravo da u potpunosti ukinu ili izmjene pojedine elemente BIO-SAN kluba, o čemu će korisnik biti na odgovarajući način obaviješten.

2.Korisnik BIO-SAN klub kartice može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u RH koja na izričit način da očitovanje volje kojim izražava svoju suglasnost i privolu za učlanjenje u BIO-SAN klub.Kartica se korisniku izdaje besplatno.

3.Po upućenom zahtjevu za izdavanje kartice, korisnik dobiva privremenu karticu. Privremena kartica vrijedi do dostave osobne kartice korisniku ili opoziva. Osobna kartica dostaviti će se korisniku na njegovu kućnu adresu.

4.BIO-SAN klub kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba čiji je potpis na poleđini kartice. BIO-SAN klub kartica ne može se koristiti kao sredstvo plaćanja.

5.Korisnik BIO-SAN kluba ostvaruje popuste i pogodnosti na određene artikle i usluge Bio-san d.o.o. i partnera koji su navedeni u reklamnim brošurama, katalozima, newsletterima, telefonskim i sms kampanjama, web-u, Facebook-u i svim događajima koji su organizaciji Bio-san d.o.o.

6.Promotivne akcije s posebnim pogodnostima za korisnike Bio-san kluba biti će redovito oglašene na web stranici, Facebook profilu, putem newslettera i drugim sredstvima oglašavanja, te putem telefonskih i sms kampanja.

7.Prilikom naručivanja proizvoda ili korištenja usluga Bio-san kluba, korisnik treba naglasiti da je član Bio-san kluba da bi ostvario pogodnosti i popuste koji su trenutačno na akciji.

8.Korisnik Bio-san kluba ima pravo u svako doba pisanim putem otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu.

9.U slučaju sumnje da korisnik koristi karticu protivno ovim pravilima, Bio-san klub može korisnika isključiti iz programa.

10.U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obavezan nestanak kartice prijaviti na telefon 031 638 638 ili pisanim putem. Bio-san klub će na adresu korisnika poslati novu karticu.

11.O svakoj izmjeni ovih pravila Bio-san kluba, kao i promjeni osnivača i partnera Bio-san kluba te promjeni pojedinih elemenata Bio-san klub će korisnika obavijestiti na odgovarajući način. Aktualna pravila dostupna su na www.bio-san.eu.

12.Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa suglasnostima korisnika navedenim na pristupnici, odnosno naknadnim očitovanjima volje korisnika, uz poštovanje propisa o zaštiti osobnih podataka, uključujući, bez ograničenja Zakon o zaštiti podataka.

13.Članstvom u Bio-san klubu korisnik prihvaća ova pravila bezuvjetno.

IZJAVA

Prihvaćanjem pravila dajem izričitu suglasnost da BIO-SAN klub (program vjernosti tvrtke Bio-san d.o.o., u daljnjem tekstu Bio-san klub), njegovi osnivači i partneri Bio-san kluba (u daljnjem tekstu : Bio-san klub), prikupljaju i obrađuju moje osobne podatke navedene u pristupnici i sve ostale podatke koji su nužni za ostvarivanje pogodnosti koje mi pruža Bio-san klub. Spomenutu suglasnost za obradu podataka, dajem u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža Bio-san klub, te u svrhe upoznavanja Bio-san kluba s mojim kupovnim navikama, kao i u svrhe promidžbe usluga i proizvoda Bio-san klub, osnivača i partnera Bio-san kluba za sve vrijeme trajanja mog članstva u Bio-san klubu. Izričito dajem suglasnost da Bio-san klub koristi moje podatke za potrebe izravnog, segmentiranog, i ciljanog marketinga te u svrhu statističkih obrada provođenja istraživanja tržišta, obrade prošlog ponašanja prilikom kupnje, za telefonsko ipismeno anketiranje, za telefonsko, sms i pismeno reklamiranje, izgradnju baze podataka i za potrebe upravljanja odnosa s kupcima. Izričito se slažem da Bio-san klub može za potrebe segmentiranog i ciljanog marketinga obrađivati sve podatke koje čuvaju o meni, a koje je dobio prilikom upisa u Bio-san klub, prilikom kupnje, prilikom sklapanja ugovora ili u drugim oblicima interakcije s potrošačima. Izričito se slažem da me se kontaktira u marketinške svrhe putem telefona, sms poruka, e-maila i u slučaju da sam ili ću biti upisan/a u registar potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona a koji se vodi ili će se voditi pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti. Potpuni i ažurirani popis osnivača i partnera Bio-san kluba na koje se, uz Bio-san d.o.o. kao voditelja zbirke osobnih podataka, odnosi ova suglasnost, dostupan je na internetskoj stranici www.bio-san.eu te potvrđujem da sam s njim upoznat/a.

Također sam upoznat/a s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti prestati će obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u Bio-san klubu i mogućnost korištenja pogodnosti. Prihvaćanjem pravila se slažem i dajem suglasnost da Bio-san klub i njegovi osnivači i partneri osobne podatke šalju svojim podizvođačima na teritoriju Republike Hrvatske s kojima imaju sklopljenje ugovore o obradi podataka i koji podatke obrađuju u njihovo ime i za njihov račun te u navedene svrhe. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka i djelomično, tj. u gore opisane svrhe upoznavanja Bio-san kluba s mojim kupovnim navikama i /ili u svrhe promidžbe proizvoda i usluga, u kojem se slučaju podaci neće više koristiti u te svrhe, ali to neće utjecati na moje članstvo u Bio-san klubu. Povlačenje ove izjave o suglasnosti u cijelosti ili djelomično moguće je pisanim putem na adresu sjedišta Bio-san d.o.o. Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la prava Bio-san kluba i da ih u cijelosti prihvaćam. Bio-san klub, odnosno Bio-san d.o.o. obvezuje se da će sve Vaše osobne podatke čuvati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.